PRIJEM NOVCA IZ INOSTRANSTVA

Novac koji Vam je poslat iz inostranstva putem Western Uniona možete preuzeti u najbližoj banci.

Novac se u BiH prima u BAM i EUR*.

Proviziju za transfer novca uvijek plaća samo pošiljalac.

Uputstvo za prijem novca

Prijem

Predajte Kontrolni broj transfera (MTCN) šalterskom službeniku.

Prijem

Saopštite neophodne podatke:

  • Ime i prezime pošiljaoca
  • Državu iz koje je novac poslat
  • Iznos koji očekujete

Prijem

Potpišite obrazac nakon čega će Vam šalterski službenik isplatiti novac i uručiti ovjeren primjerak obrasca.

* Unutar Bosne i Hercegovine novac je moguće poslati i primiti samo u konvertibilnim markama. Novac koji je poslan iz SAD-a može se u BiH podići samo u konvertibilnim markama.
  • Home