Western Union Transfer Novca
  • Prijem
  • Slanje
  • Ostalo

Kako mogu da saznam da li mi je poslat novac preko Western Uniona?

Pozivanjem Korisničkog centra na broj 033/268 000 ili 051/220 800 možete saznati da li u sistemu postoji transfer na Vaše ime ukoliko imate kontrolni broj transfera (MTCN).

Šta je potrebno da bih preuzeo novac koji mi je poslat putem Western Uniona?

Pored važeće lične isprave, za isplatu (novčanog transfera) novca potrebno je da znate sljedeće podatke: kontrolni broj transfera novca (MTCN), ime i prezime pošiljaoca, zemlju iz koje je novac poslat i iznos koji je poslat (+/- 10%).

Gdje u BiH mogu podići novac poslat putem Western Uniona?

Uslugu brzog transfera novca u BiH nudi većina banaka i HP pošta. Vama najbližu lokaciju možete pronaći na našoj mapi.

Koji je maksimalni iznos za prijem novca?

Za prijem novca iz inostranstva ne postoje ograničenja.

Ko plaća naknadu za transfer novca?

Naknadu za transfer novca plaća isključivo pošiljalac.

Za koliko vremena nakon uplate mogu podići poslati transfer?

Novac je u najvećem broju slučajeva moguće podići za svega nekoliko minuta** nakon slanja. Ukoliko ne podignete transfer istog dana, on je u sistemu i narednih 90 dana. Novac se ne vraća pošiljaocu tokom 9 mjeseci od dana slanja, osim ako to pošiljalac ne zatraži.

Ko šalje primaocu kontrolni broj transfera – MTCN broj?

Pošiljalac nakon slanja dobija kontrolni broj transfera koji je potrebno da Vam javi, jer je to obavezan podatak za preuzimanje novca.

Da li maloljetno lice može da primi novac putem Western Uniona?

Maloljetna lica ne mogu da primaju niti da šalju novac.

Da li je potreban račun u banci za slanje ili prijem novca iz inostranstva?

Ne, ni primaocu ni pošiljaocu nije potreban račun u banci za korištenje Western Union usluga. Umjesto toga, svaki transfer se evidentira u sistemu putem jedinstvenog kontrolnog broja.

Šta je neophodno za slanje novca u inostranstvo?

Da biste poslali novac, potrebno je da službeniku banke pokažete važeću ličnu ispravu, kažete u koju zemlju šaljete novac, koji iznos želite da pošaljete i kome.

U kojoj valuti je moguće slati novac iz BiH?

Novac se iz Bosne i Hercegovine šalje u BAM i EUR, a primalac preuzima novac u valuti koja je dostupna u zemlji prijema.*

Koji je maksimalni iznos za slanje novca iz BiH?

Jedna osoba u toku mjesec dana može maksimalno poslati 2500 EUR (ili protivvrijednost).

Ko plaća naknadu za transfer novca?

Naknadu za transfer novca plaća isključivo pošiljalac.

Šta je potrebno javiti primaocu kako bi preuzeo novac?

Da bi podigao novac, primalac mora da zna kontrolni broj transfera (MTCN), puno ime i prezime pošiljaoca, očekivani iznos i zemlju iz koje je novac poslat. MTCN nije obavezan za isplatu novca u svim državama.

Koliko je vremena potrebno da bi se poslao novac?

Novac se putem Western Uniona može poslati za samo nekoliko minuta i može biti dostupan odmah, u zavisnosti od radnog vremena šaltera i razlike u vremenskim zonama.

Da li je potreban račun u banci za slanje ili prijem novca iz inostranstva?

Ne, ni primaocu ni pošiljaocu nije potreban račun u banci za korištenje Western Union usluga. Umjesto toga, svaki transfer se evidentira u sistemu putem jedinstvenog kontrolnog broja.

Da li maloljetno lice može da šalje novac putem Western Uniona?

Ne, maloljetno lice ne može slati novac.

Kako mogu da provjerim da li je poslati novac isplaćen primaocu?

Pozivanjem Korisničkog centra na broj 033/268 000 ili 051/220 800 možete saznati da li je poslati transfer isplaćen primaocu u zemlji odredišta.

Da li pošiljalac može da preuzme novac koji je poslao?

Ukoliko poslati transfer nije isplaćen primaocu u zemlji odredišta, pošiljalac može da zatraži novac nazad. Neophodno je da dođe do banke sa svojom ličnom ispravom i kontrolnim brojem transfera novca i dobiće nazad glavnicu, bez naplaćene naknade.

Na koji način radi Western Union?

Kada se novac pošalje, na primjer iz Njemačke, prenos se vrši elektronskim putem tako da je primalac u BiH, ili bilo gdje drugo u svijetu, u mogućnosti da preuzme novac za svega nekoliko minuta.**

Na koji način je Western Union transfer obezbijeđen?

Novac može da preuzme isključivo osoba na čije ime je novac poslat i samo toj osobi treba da se jave podaci sa obrasca nakon slanja novca. Pored toga, svaki transfer dobija svoj jedinstveni kontrolni broj.

Koju vrstu dokumenata treba priložiti da bi se novac mogao isplatiti?

Dovoljno je priložiti važeći dokument sa slikom - ličnu kartu ili pasoš, a za državljane BiH i vozačku dozvolu. Strani državljani Western Union uslugu mogu da obave uz priloženi pasoš, u određenim slučajevima i ličnu kartu (za detaljnije informacije je potrebno pozvati Korisnički centar).

Šta da preduzmem ukoliko posumnjam na prevaru i nisam siguran da li da obavim transfer?

Ukoliko postoje bilo kakve sumnje, nedoumice ili pitanja, možete pozvati naš Korisnički centar na broj 033/268 000 ili 051/220 800 i izaći ćemo Vam u susret korisnim informacijama i sugestijama. Western Union savjetuje da se novac ne šalje nepoznatim osobama i da se ovim putem ne plaćaju roba ili usluge sa interneta.

** Novac može da kasni ili usluga može da bude nedostupna iz više razloga, uključujući visinu poslatog iznosa, zemlju prijema, dostupnost valute, zakonske regulative, zahtjeve za identifikacionim dokumentom, radno vrijeme lokacija, razlike u vremenskim zonama ili izbor opcija sa odgođenom isplatom.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma - transfernovca.ba

Kontakt
captcha
Tenfore Ltd. - ovlašteni predstavnik Western Uniona za Bosnu i Hercegovinu

Korisnički centar
Sarajevo:+387 (33) 268 000
Banja Luka:+387 (51) 220 800
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00
Nedjeljom:
08:00 - 19:00